fbpx

SOKIL

Керівник гуртка: Яніщук Олександр Михайлович

 

     Під час будь-яких соціальних потрясінь у суспільстві найбільш незахищеною його частиною залишаються діти. У результаті з’являються багато антигуманних тенденцій у суспільно-політичному житті держави. Губляться життєві цінності, які раніше були основою для виховання дітей і підлітків. Батьки, зайняті вирішенням економічних проблем сім’ї, часто надають дитині право самостійно приймати рішення, чим зайнятися після уроків. Духовна деградація покоління, вихованого на серіалах і бойовиках, низький рівень міжособистісних стосунків дітей і їх агресивність примушують задуматися про те, що сучасне українське суспільство стоїть перед реальною загрозою втрати величезного прошарку суспільства, на який у майбутньому ми повинні покладатися.

В організації виховної роботи в Україні патріотичне виховання молоді завжди мало пріоритетний характер і розглядалося як одне з умов зміцнення обороноздатності держави.

      Події останнього десятиліття змінили відношення суспільства до військової служби, зробили її непрестижною для молоді. Відзначається зниження якісних характеристик випускників загальноосвітніх закладів, збільшилася кількість дітей, які мають обмеження за станом здоров’я, знижується рівень освіченості молоді.

У світлі вищесказаного, виховання захисників Вітчизни – це сьогодні в значній мірі проблема соціальна, яка вимагає вирішення на державному рівні. 

      Основним змістом діяльності гуртка військово-патріотичного напрямку є:

а) виховання підлітків патріотами своєї Вітчизни;

б) розвиток умінь і навичок, які дають можливість „вижити” в сучасному світі;

в) підготовка юнаків до військової служби на благо своєї Вітчизни.

Мета і завдання:

     На основі врахування суті і змісту патріотичного виховання, конкретних можливостей і умов діяльності можна визначити цілі і задачі військово-спортивного гуртка.

Мета – розвиток у молоді патріотичної свідомості, готовності самореалізації в основних сферах життя суспільства, в тому числі – його захист.

Завдання :

 1. Виховні:
 • розвиток громадянської позиції і патріотизму як найважливіших духовно – моральних і соціальних цінностей;
 • сприяння формуванню і розвитку внутрішньої готовності до виконання громадянського обов’язку;
 • сприяння формуванню і розвитку відповідальності і дисциплінованості;
 • здійснення роботи по формуванню позитивних світоглядів і позицій з основних, соціальних, історичних, моральних, політичних і військових проблем;
 • сприяння формуванню і розвитку таких якостей, як повага до закону, стійкість, взаємовиручка, мужність, хоробрість, здатність до подолання труднощів.
 1. Навчальні:
 • формування знань, вмінь і навичок з дисципліни, що вивчається, як основи їх професійної підготовки;
 • розвиток культури і освіти;
 • ознайомлення з правилами і обов’язками громадянина України, що є основою для формування і розвитку їх правової свідомості;
 • формування вмінь, знань і навичків для „виживання” в екстремальних умовах
 1. Розвиваючі:
 • сприяння збереженню і зміцненню здоров’я дітей;
 • фізичний розвиток через систему і зміст роботи гуртка;
 • формування психологічної врівноваженості.

 

Очікувані результати:

 • сформоване почуття національної гордості, патріотизму, поваги до історичного минулого та духовних цінностей народу; 
 • високий рівень відповідальності, організованості, самодисципліни; 
 • фізичне та моральне здоров’я учнів, відсутність шкідливих звичок; 
 • інтерес до військових професій, високий рівень внутрішньої мотивації до військової служби