fbpx

Сторінка практичного психолога

Психологічна служба

Вітаю Вас! Я, Доломан Тетяна Миколаївна, практичний психолог ЗПЛ.

Хто такий психолог?

Це звичайна людина,яка довго слухає клієнта після чого допомагає знайти вихід з різних ситуацій.

Немає нічого гіршого коли болить душа.
Вона болить тоді, коли болять думки…

Перш за все, психолог в навчальному закладі – це психолог-практик, який вміє спілкуватись з педагогами, майстрами в/н та адміністрацією, який має професійний авторитет серед учнів та їх батьків. Йому близьке і зрозуміле життя навчального закладу, він готовий працювати з багатьма психолого-педагогічними проблемами, володіти методами психодіагностичної та психокорекційної роботи.

Цікаві тести:

Тест на визначення типів темпераменту
Тест «Асоціації»
Психогеометричний тест Сьюзен Делінгер
Тест на виявлення суїцидальних намірів
Тест творчого мислення П.Торренса «Домалюй малюнок»
    Психологічна служба в навчальному закладі є складовою частиною системи охорони фізичного і психічного здоров′я учнів і діє з метою виявлення та створення оптимальних соціально-психологічних умов для розвитку особистості. Психологічна служба в навчальному закладі забезпечує своєчасне і систематичне вивчення психофізичного розвитку дитини, мотивів її поведінки і діяльності з урахуванням вікових, інтелектуальних, фізичних, статевих та інших
індивідуальних особливостей, створення умов для саморозвитку та самовиховання, сприяє виконанню освітніх і
виховних завдань навчального закладу.
    Психологічна служба в навчальному закладі керується Конституцією України, Декларацією прав людини, Конвенцією про права дитини, Законом України «Про освіту», чинним законодавством України, Етичним кодексом психолога.
Психологічна служба навчального закладу тісно працює з органами охорони здоров′я, соціального захисту, сім′ї та
молоді, внутрішніх справ, а також із громадськими і благодійними організаціями.
Основними видами діяльності практичного психолога є:
 • Психолого-педагогічна діагностика, виявлення причин, що ускладнюють розвиток та навчання учнів;
 •  корекція та усунення відхилень у психофізичному та індивідуальному розвитку та поведінці, схильностей до залежностей та правопорушень, формування соціально- корисної  життєвої перспективи;
 •  індивідуальні та групові консультації з учнями, педагогічним колективом, батьками;
 •  профілактика та попередження конфліктним ситуаціям у навчально-виховному  процесі.

Нормативно-правові документи, що регулюють роботу практичного психолога:

 •  Конституція України;
 •  Декларація прав людини;
 •  Конвенція про права дитини;
 •  Закон України «Про освіту»;
 •  Закон України «Про професійно-технічну освіту»;
 •  Етичний кодекс психолога (прийнятий на І установчому з’їзді Товариства психологів України 20.12.1990р. в м. Києві);
 • Положення про психологічну службу системи освіти України, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 03.05.1999р. №127 (у редакції наказу МОНУ від 02.07.2009р. №616);
 • Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи середньої освіти, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 19.10.2001р. №691;
 • Положення про експертизу психологічного і соціологічного інструментарію, що застосовується в навчальних закладах Міністерства освіти і науки України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.01.2001р. №330;
 • лист Міністерства освіти і науки України від 25.07.2014р. №1/9-374 «Стан та особливості діяльності психологічної служби системи освіти у 2014-2015 навчальному році»
 • лист Міністерства освіти і науки України від 27.08.2000р. №1/9-352 «Про планування діяльності, ведення документації і звітності усіх ланок психологічної служби системи освіти України»;
 • норми часу на роботи, що виконуються практичними психологами (соціальними педагогами) системи освіти, які розроблені та апробовані Національним центром продуктивності Міністерства праці України і затверджені наказом Міністерства освіти України від 07.12.1995р. №339;
 • наказ Міністерства освіти і науки України від 28.12.2006р. №864 «Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України»;
 • лист Міністерства освіти і науки України від 15.08.2007р. №1/9-479 «Про нормативи чисельності практичних психологів і соціальних педагогів навчальних закладів»;
 • лист Міністерства освіти і науки України від 27.11.2000р. №109 «Про тривалість робочого тижня практичного психолога (соціального педагога)»;
 • інші нормативні і методичні матеріали Міністерства освіти і науки України, обласних та міських ланок освіти. Діяльність служби в системі освіти України забезпечується практичними психологами, які мають вищу спеціальну освіту без вимог до стажу педагогічної роботи (п.1.4. Положення про психологічну службу, ст.21, 22 Закон України «Про освіту»):
 • практичний психолог – психологічну зі спеціальності «Психологія», «Практична психологія»;